Hoofdlijnen beleidsplan


Doelstelling

Ervaringen en kennis delen om mensen met traumatisch hersenletsel en onzichtbare gebreken te helpen, door:

  • Het bieden van een website met een overzicht van:
    • Het aanbod in de regio van initiatieven NAH
    • De mogelijkheden voor hulp en ondersteuning afgestemd voor mensen met traumatisch hersenletsel
  • Het delen van ervaringen hoe je toch gelukkig kunt leven ondanks traumatisch hersenletsel met onzichtbare gevolgen
  • Het geven van voorlichting voor het creëren van begrip van de gevolgen van traumatisch hersenletsel met onzichtbare gebreken aan beleidsmakers, hulpverleners en werkgevers, door te kijken wat mogelijk is om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten waarvan de opbrengst gaat naar goede doelen die zich inzetten voor mensen met traumatisch hersenletsel.


Regio

De stichtiing is actief in de regio de Kempen (regio Brainport)


Bestuur

Voorzitter: Mart van Diesen  - mantelzorger en ervaringsdeskundige

Peningmeester: ir. Susan Waucomont - ervaringsdeskundige

Secretaris: Nina de Klerk - mantelzorger en ervaringsdeskundige

Bestuurslid: Marja Voorkamp - ervaringsdeskundige


De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Het bestuur biedt onbezoldigd haar diensten aan.Expertisegebieden

Mantelzorg

Letselschade

Lotgenotencontacten

Traumatisch Hersenletsel

Jaarrekeningen