Erkend goed doel

Stichting BCBrabant (Bijzonder Contact Brabant) heeft de ANBI status. We willen het verschil maken door werkende mantelzorgers handvatten te geven om de zorgvraag helder te krijgen en werkgevers te helpen met een goed mantelzorgbeleid. 

 

Mantelzorg is een zware last voor de werkende mantelzorger

Er wordt steeds meer van je verwacht dat je mantelzorg levert voor je naaste. Op zich is daar niets mis mee, echter als je dit moet combineren met je werk kan het soms heel erg zwaar zijn. Je kan niet altijd zomaar weglopen van je werk en het legt enorm veel druk op je eigen leven. Een werkende mantelzorger heeft naast het verlenen van mantelzorg, ook nog eens werk, een eigen woning, gezin en een sociaal leven. Om hier een goede balans in te vinden wordt door velen als een onmogelijke taak ervaren.

 

Invloed van de combinatie werk met mantelzorg in cijfers

Het blijkt uit meerdere onderzoeken dat 1 op de 5 werkende mantelzorger is en die heeft naast het werk nog maar amper vrije tijd voor zichzelf. In de zorg is dit zelfs 1 op de 3. Het verlenen van mantelzorg wordt door 50% ervaart als overbelasting en uit zich steeds vaker in een burn-out of depressie. Slechts 45% maakt het niet bespreekbaar op het werk en 50% is onbekend met de wettelijke verlofregelingen. Verder geeft landelijk onderzoek aan dat 59% onvoldoende vrije tijd heeft om mantelzorgtaken uit te voeren en 2/3 van de leidinggevenden heeft 'verlofvrees'.

 

Duurzame samenleving met een goed mantelzorgbeleid

BCBrabant is van mening dat een goed mantelzorgbeleid een gezamenlijke opgave is. Samenwerken aan een duurzame samenleving, waar ruimte is voor werkgeluk, vrije tijd en zorg voor je naasten. Neem gerust met ons contact op. Wij sluiten niemand uit.Wat kost een werkende mantelzorger voor een bedrijf?


Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de kosten van een overbelaste werkende mantelzorger.  Als je de onderzoekresultaten op basis van een landelijk gemiddelde loslaat op een organisatie dan is dit schrikbarend hoog. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat een goed mantelzorgbeleid niet alleen kosten kan bespraren, maar ook goodwill onder de werknemers. 


Voorbeeld verzuim invloed mantelzorgbeleid:


 • Bedrijf: 400 medewerkers
 • 133 mantelzorger, 66 zwaarbelast
 • Verzuimpercentage 5%
 • Gemiddeld jaarsalaris € 40.000 (5% = € 2000)
 • 66 (overbelast) x € 2000 = € 132.000 per jaar aan verzuimkosten door overbelasting mantelzorgSituatie werknemer met mantelzorgtaken


 • Belast werknemer/colléga's niet of te veel met privé
 • Wil loyaal zijn naar werk en privé, maakt uiteindelijk keus voor thuis òf werk
 • Zoekt evenwicht tussen werk en zorgtaken
 • Meldt zich wel/niet ziek, raakt overbelast, ervaart stress, stopt met werken
 • Regelt taken informeel met werk, voelt zich bezwaard richting collega's, voelt minder functioneren
 • Is onvoldoende op de hoogte van het ondersteuningsaanbod en de mogelijkheden werk en zorg te combineren
 • Maakt mantelzorg niet bespreekbaar met leidinggevende

10 x redenen wat een mantelzorgvriendelijk beleid oplevert

 1. Meer productiviteit
 2. Meer loyaliteit en betrokkenheid
 3. Minder ziekteverzuim
 4. Meer vitaliteit en gezondheid
 5. Minder verloop, minder uitval
 6. Behoud van kennis en ervaring
 7. Minder vervangingskosten
 8. Meer plezier in het werk
 9. Meer medewerkerstevredenheid
 10. Positief imago

 

10 x argumenten/redenen om aan de slag te gaan met mantelzorg

 1. Draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur
 2. Mag niet onderbreken in innovatief HR-beleid
 3. Is onderdeel van duurzaam inzetbaarheid
 4. Houdt de werk privé combinatie van werknemers in balans
 5. Zorgt voor wederzijds commitment en flexibiliteit
 6. Geeft uiting aan goed werkgeverschap en MVO
 7. Onderscheidt de organisatie positief van andere organisaties
 8. Versterkt de aantrekkingskracht op nieuw personeel
 9. Verhoogt de gunfactor bij klanten
 10. Draagt bij aan het slagen van de participatiesamenleving

 

5 misvattingen van werkgevers over werk met mantelzorg 

 1. Er zijn geen mantelzorgers in mijn team/in onze organisatie          
 2. Bekendmaken verlofregelingen leidt tot toename gebruik
 3. Mantelzorgvriendelijk beleid kost veel tijd en geld
 4. Privé situatie van werkende mantelzorgers is niet mijn probleem
 5. Als we er aandacht aan besteden, is iedereen straks mantelzorgerStichting BCBrabant


Heeft de ANBI-status


Kamer van Koophandel : 70340277

 

Rekeningnummer : NL42 RABO 0329 2113 82


Contactgegevens Stichting BCBrabant


Bezoekadres : De Muzenval,  Dijk 7, 5521AW Eersel

 

E-mail : info@bcbrabant.nl


Telefoon coördinator Mart van Diesen: (06)41655416 of

Telefoon: 040-2030301 (Brabant Mantelzorgmakelaars) 


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten voorbehouden.